STRETNUTIA

V Žiline sa stretntú organizácie

ZMP

V utorok 23.6.2015 o 15:00 sa v kancelárii RMŽK v Žiline stretnú zástupcovia organizácií pracujúcich s deťmi a mládežou. Pracovné stretnutie organizuje RMŽK s cieľom zmapovať dobrovoľnícku prácu s deťmi a mládežou. Nemenej dôležité bude aj zhodnotiť úroveň spolupráce medzi organizáciami a tiež hľadať nové možnosti. Stretnutie MVO pozvánka Žilina.pdf

Parlamenty hľadali financie

DSCN3195

V Žiline 28.5.2015 sa stretli zástupcovia 6 mestských mládežníckych parlamentov z celého kraja. 10 zástupcov mládežníckej samosprávy sa na svojom 5.pracovnom stretnutí zaoberalo zdrojmi a financovaním činnosti svojich organizácií. Predstavili si navzájom posledné novinky zo svojich aktivít ale aj plány na rok 2015. V tímoch si vyskúšali zostavenie rozpočtu aj hľadanie financií. Skonštatovali, že grantové zdroje vyžadujú splnenie špecifických požiadaviek, ktoré v ich prípade musia vyriešiť – právnu subjektivitu, IČO a pod. Pri plánovaní často uvažujú v intenciách zliav, odpustených

Dobrovoľníctvo v Námestove

namestovo

Vo štvrtok 30.4.2015 sa konalo stretnutie zástupcov organizácií pracujúcich s deťmi a mládežou v Námestove. Pozvaných bolo 10 neziskoviek, ktoré sa venujú deťom a mladým v rámci dobrovoľníctva. Ambíciou stretnutia bolo zmapovanie činnosti takýchto organizácií, zhodnotenie spolupráce a hľadanie nových výziev pre dobrovoľníkov. V Námestove má najsilnejšie zastúpenie Domka – združenie saleziánskej mládeže. Aktivitami silnou dobrovoľníckou organizáciou je aj rodinné centrum Drobček. Okrem týchto organizácií nájdete v Námestove ešte K&F projekt, eRko – HKSD, Slovenský skauting, Spoločne pre Oravu. Najväčšou

V Trstenej chcú prezentovať dobrovoľníctvo

trstena1

V pondelok 27.4.2015 sa stretli v Trstenskom dome kultúry zástupcovia 8 organizácií pracujúcich s deťmi a mládežou. Jedným z cieľov stretnutia bolo zmapovanie činnosti týchto organizácií. Ukázalo sa, že dobrovoľníkom nie je cudzia žiadna oblasť. Neziskovky z mimovládneho sektora sa v Trstenej zaoberajú témami od environmentálnych, cez duchovné a kultúrne až po šport a prácu s handicapovanými rovesníkmi. Účastníci zhodnotili tiež spoluprácu v meste Trstená. Pozitívne sa vyjadrili o projekte Bambiriáda a podobných aktivitách, ktoré budujú v spoločnosti dobré povedomie

V Trstenej sa stretnú organizácie

TMP

V pondelok 27.4.2015 o 15:00 sa v Dome kultúry v Trstenej stretnú zástupcovia organizácií pracujúcich s deťmi a mládežou. Pracovné stretnutie organizuje RMŽK a Trstenský mládežnícky parlament s cieľom zmapovať dobrovoľnícku prácu s deťmi a mládežou. Nemenej dôležité bude aj zhodnotiť úroveň spolupráce medzi organizáciami a tiež hľadať nové možnosti. Stretnutie MVO pozvánka Trstená.pdf

« Older Entries Recent Entries »