AKTIVITY

Mladí Žilinčania chcú začať od seba

zilina6

V Žiline sa v utorok 23.6.2015 stretli zástupcovia organizácií pracujúcich s deťmi a mládežou. Témou stretnutia bola spolupráca ako cesta ku zmene v miestnej komunite. Mladí ľudia si navzájom predstavili činnosť organizácií pre deti a mládež na území mesta. V druhej časti stretnutia sa vyjarili k príležitostiam na zmeny v Žiline. Každý účastník stretnutia objavoval vlastný prínos cez zmenu osobného postoja. Stretnutia sa zúčastnili aj členovia mestského či krajského zastupiteľstva, resp. komisie pri krajskom zastupiteľstve. Práve títo skúsenejší mladí ľudia

V Turčianskych Tepliciach to bude žiť mladými ľuďmi

DSCN3367

V Turčianskych Tepliciach sa v pondelok 22.6.2015 stretli zástupcovia organizácií pracujúcich s deťmi a mládežou. Dobrovoľníci prezentovali činnosť svojich organizácií, ktoré sa zaoberajú voľnočasovými aktivitami rôzneho druhu – od športových, cez kultúrne až po spoločenské aktivity. Mestský parlament mladých Turčianske Teplice, ktorý stretnutie hosťoval vo svojej klubovni, otvoril tému Koncepcie práce s mládežou v meste Turčianske Teplice na roky 2014 – 2020. Tento dokument iniciovali práve členovia MPM TR a v roku 2013 ho zastupiteľstvo mesta Turčianske Teplice schválilo. Spoločne

V Žiline sa stretntú organizácie

ZMP

V utorok 23.6.2015 o 15:00 sa v kancelárii RMŽK v Žiline stretnú zástupcovia organizácií pracujúcich s deťmi a mládežou. Pracovné stretnutie organizuje RMŽK s cieľom zmapovať dobrovoľnícku prácu s deťmi a mládežou. Nemenej dôležité bude aj zhodnotiť úroveň spolupráce medzi organizáciami a tiež hľadať nové možnosti. Stretnutie MVO pozvánka Žilina.pdf

Parlamenty hľadali financie

DSCN3195

V Žiline 28.5.2015 sa stretli zástupcovia 6 mestských mládežníckych parlamentov z celého kraja. 10 zástupcov mládežníckej samosprávy sa na svojom 5.pracovnom stretnutí zaoberalo zdrojmi a financovaním činnosti svojich organizácií. Predstavili si navzájom posledné novinky zo svojich aktivít ale aj plány na rok 2015. V tímoch si vyskúšali zostavenie rozpočtu aj hľadanie financií. Skonštatovali, že grantové zdroje vyžadujú splnenie špecifických požiadaviek, ktoré v ich prípade musia vyriešiť – právnu subjektivitu, IČO a pod. Pri plánovaní často uvažujú v intenciách zliav, odpustených

Dobrovoľníctvo v Námestove

namestovo

Vo štvrtok 30.4.2015 sa konalo stretnutie zástupcov organizácií pracujúcich s deťmi a mládežou v Námestove. Pozvaných bolo 10 neziskoviek, ktoré sa venujú deťom a mladým v rámci dobrovoľníctva. Ambíciou stretnutia bolo zmapovanie činnosti takýchto organizácií, zhodnotenie spolupráce a hľadanie nových výziev pre dobrovoľníkov. V Námestove má najsilnejšie zastúpenie Domka – združenie saleziánskej mládeže. Aktivitami silnou dobrovoľníckou organizáciou je aj rodinné centrum Drobček. Okrem týchto organizácií nájdete v Námestove ešte K&F projekt, eRko – HKSD, Slovenský skauting, Spoločne pre Oravu. Najväčšou

« Older Entries Recent Entries »