Mladí Žilinčania chcú začať od seba

V Žiline sa v utorok 23.6.2015 stretli zástupcovia organizácií pracujúcich s deťmi a mládežou. Témou stretnutia bola spolupráca ako cesta ku zmene v miestnej komunite.

Mladí ľudia si navzájom predstavili činnosť organizácií pre deti a mládež na území mesta. V druhej časti stretnutia sa vyjarili k príležitostiam na zmeny v Žiline. Každý účastník stretnutia objavoval vlastný prínos cez zmenu osobného postoja. Stretnutia sa zúčastnili aj členovia mestského či krajského zastupiteľstva, resp. komisie pri krajskom zastupiteľstve. Práve títo skúsenejší mladí ľudia priblížili dôležitosť komunikácie s miestnou samosprávou, ktorá ovplyvňuje podmienky pre prácu s deťmi a mládežou.

Prínosom stretnutia bola výmena nápadov a podnetov, čo mladých ľudí v Žiline zaujíma. Stretnutie skúsenejších so začínajúcimi dobrovoľníkmi podnietilo zaujímavú diskusiu o spôsoboch ale aj možnostiach, ako meniť svoje okolie v Žiline. Mladí ľudia v Žiline chcú ukázať dobrý príklad rovesníkom ale aj celej komunite, že zmenu treba začať od seba.

Stretnutie zorganizovala Rada mládeže Žilinského kraja v rámci projektu Krídla pohybu podporeného z fondu Hodina deťom Nadácie pre deti Slovenska.

zilina7

zilina4

zilina2