Mladým ľuďom zo Žilinského kraja záleží na tom, čím žije ich komunita

Keď sa mladosť spojí s dobrom, nastúpi radosť v obecnej komunite. Rada mládeže Žilinského kraja sa systematicky venuje podpore mladých ľudí združených do mestských mládežníckych parlamentov a mládežníckych organizácii. Mladí ľudia počas pravidelných pracovných stretnutí hľadajú spôsoby, ako by mohli byť užitoční pri riešení problémov v meste a obci, kde žijú.

Zastupiteľská úloha mládeže pred vedením mesta či obce je  dôležitá, no nesmie byť oddelená  od reálneho pohľadu na život a jeho problémy, ktoré majú všetci obyvatelia obce a mesta.“ Ak pri výchove mládeže ostaneme len pri tom, aby sa zaoberali iba svojimi vlastnými záujmami a problémami, vychováme z nich ľudí s egoistickým pohľadom na život, ľudí bez zodpovednosti za všeobecné dobro“, povedala Darina Čierniková.

Počas posledného roka Rada mládeže Žilinského kraja každý mesiac realizovala vzdelávacie aj tematicky zamerané stretnutia pre zástupcov mládeže z mestských mládežníckych parlamentov, mládežníckych organizácii aj pre dôležitých dospelých ľudí, ktorí ovplyvňujú život mladých ľudí v meste a obci. Výsledkom pravidelnej práce je zvýšenie záujmu mládeže o život v miestnej komunite, zlepšenie spolupráce mládeže s vedením miest, skvalitnenie činnosti mládežníckych parlamentov a miestnych mládežníckych organizácii.

„V žilinskom kraji  mnoho mladých ľudí pochopilo, že ak sa má niečo zmeniť v ich okolí, musia začať od seba. Môžu to dosiahnuť systematickou prácou na sebe a záujmom aj o potreby druhých“, zhodnotil projektový manažér Jozef Korený.

K téme aktivizácie mládeže sa za posledný rok na 19 pracovných a vzdelávacích stretnutiach osobne vyjadrovalo viac ako 50 zástupcov mestských mládežníckych parlamentov a mládežníckych organizácií s viac ako 150 účastníkmi.

Uvedené aktivity boli súčasťou projektu Krídla pohybu, ktoré realizovala Rada mládeže Žilinského kraja vďaka finančnému príspevku Hodiny deťom z Nadácie pre deti Slovenska.