Mladým ľuďom vadí vandalizmus

Mládež nie je ľahostajná.  V Oravskej Polhore sa 8.2.2017 stretlo 50 mladých ľudí, aby pod vedením zástupcov Rady mládeže Žilinského kraja a za pozorovateľskej prítomnosti vedenia obce pozrelo na to, ako sa im v obci žije, aké problémy trápia mladých ľudí a ako by sa dali riešiť, no aj si  zasnívali o tom, ako by podľa ich názoru mala vyzerať obec o 10 rokov.

Mladí ľudia pomenovali niekoľko problémov v obci, ktoré vnímajú a znepokojujú ich. Patria medzi ne: vandalizmus/výtržníctvo, predaj alkoholu a cigariet maloletým/alkoholizmus mladých, šikanovanie a zlé vzťahy, chýbajúca spoločenská miestnosť pre mladých, málo kultúrnych akcií pre mladých, zlé vzory od dospelých, ťažkosti s vybavením stav. pozemku, smog, voľne pustené psy.

Okrem pomenovania problémov hľadali návrhy na ich riešenie.  Pracovné stretnutie bolo prvé a za ním budú v obci nasledovať ďalšie. S inou skupinou mladých, dôležitých dospelých a vedenia obce.

Projekt sa realizuje s podporou  Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR „Programy pre mládež 2014 – 2020“, ktoré administruje IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže a NA programu EÚ Erazmus+ pre oblasť mládeže a športu.

Oravská Polhora