O PROJEKTE

Mladí ľudia, ktorým záleží na živote vo svojom meste či obci hľadajú spôsoby, ako sa zapojiť a realizovať zmeny okolo seba, ktoré skvalitnia život obyvateľov. Ako hovoriť tak, aby ich hlas bolo počuť. Aj v ušiach tých, ktorí obec vedú a rozhodujú o nej no aj v ušiach rovesníkov. V niektorých mestách tak vznikajú mestské mládežnícke parlamenty a v  obciach obecné rady mládeže.

Rada mládeže Žilinského kraja ( ďalej len RMŽK) na začiatku roka 2014 uskutočnila výskum spolupráce mládeže a samosprávy v Žilinskom kraji. Uvedená aktivita ukázala, že v 9 mestách kraja sú zriadené mládežnícke parlamenty. Na vidieku neexistuje žiadna obecná rada mládeže. Tu vznikla pre RMŽK výzva  poskytnúť systematickú podporu činnosti mládežníckym parlamentom, začleniť aj zástupcov MVO do parlamentov. Ďalšia podpora bude zameraná na pracovníkov samopráv, ktorí majú v agende mládežnícke parlamenty.

Na mladých ľudí okrem systematických podporných stretnutí čakajú dni vzdelávania a pracovných stretnutí so zástupcami vedenia miest. Na podporu pracovníkov samospráv je zameraný vzdelávací workshop a  konzultačná podpora.